Cookie Policy

Zadtuz.nl maakt gebruik van een aantal (functionele) cookies. Aangezien deze nodig zijn voor een goede werking van de website en ze niet gebruikt worden om gebruikers te volgen op internet is het niet nodig om de gebruiker hier toestemming voor te vragen.

Een overzicht van de cookies die mogelijk op Zadtuz.nl voorkomen:

– _cfduid: Deze cookie wordt gebruikt door een dienst die Zadtuz.nl beschermt tegen o.a. aanvallen door kwaadwillende gebruikers (CloudFlare). Deze cookie komt enkel voor op het domein ‘media.zadtuz.nl’ en wordt zoals hier boven vermeld niet gebruikt om gebruikers te volgen.

– wordpress_* en wp_setttings: Deze cookies worden gebruikt om bij te houden of een gebruiker ingelogd is en worden alleen op de computer geplaatst van beheerders die toegang hebben tot de ‘achterkant’ van deze website.

Cookies zijn geen virussen en veilig voor je computer, je wordt op Zadtuz.nl niet gevolgd en er wordt geen data van je opgeslagen.

 

Zadtuz.nl uses a few (functional) cookies. Because these are needed for a right functioning of this site and are not used to track our vistors, it’s not needed to ask you for a permission to store cookies.

An overview of cookies that may appear on Zadtuz.nl:

– _cfduid: This cookie is used by CloudFlare, a service that is used to prevent Zadtuz.nl from DDOS-attacks and cache the site for a fast working around the globe. This cookie is only used on the domain ‘media.zadtuz.nl’ and won’t be used to track our visitors.

– wordpress>* and wp_settings: These cookies are only be used to see if an admin user is logged in or not and will only be placed on the computers of adminstrators who are allowed to access the ‘backend’ of this site.

Cookies are safe for your computer, Zadtuz.nl doesn’t track you and we don’t store any information about you.